Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Jaroslava Ducháčkovová., sídlem Vodní 686, 345 06 Kdyně,IČ  87228858, se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Jaroslava Ducháčkovová se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, GDPR a o změně některých zákonů. Jaroslava Ducháčkovová je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů a v rámci GDPR vystupuje v pozici správce.

 Jaké osobní údaje získáváme?
 
Identifikační údaje - V rámci objednávky potřebujeme zjistit údaje k vaší identifikaci, tedy jméno, příjmení a adresu, kam máme zboží doručit.

Kontaktní údaje - Abychom vás mohli informovat o stavu vaší objednávky, potřebujeme znát váš email a telefonní číslo.

Komunikační údaje - Získáváme Informace o vzájemném kontaktu, tedy například zprávy ze sociálních sítí, mailovou korespondenci či hovor v chatovém okně na eshopu. Mezi tyto údaje se řadí také IP adresa, cookies, informace o prohlížeči, systému či dotaz spokojenosti s našimi službami.

 Pro jaké účely informace sbíráme?
Plnění smlouvy - Většinu údajů potřebujeme pro řádné plnění smlouvy, ať už se jedná o obchodní transakce nebo dovoz objednaného zboží.

Marketingové účely - Tyto údaje evidujeme s vaším souhlasem. Do této oblasti spadají naše pravidelné rozesílky newsletterů a notifikačních zpráv. Rovněž sem patří některé cookies pak pro retargeting nebo pro analýzu návštěvnosti.

Pro vaše pohodlné nakupování - Jedná se především o cookies. Bez nich by si náš eshop nepamatoval zboží vložené do košíku ani vyplněná data ve formulářích, nebylo by tedy možné bezproblémové plnění smlouvy. Pro správné vyřízení vašich dotazů je nutné znát váš email nebo telefonní číslo.

Jak vaše data chráníme?
 
Neprodáváme žádné údaje - Vážíme si důvěry našich zákazníků a v žádném případě uživatelská data nekupujeme ani neprodáváme.

Odborná manipulace s daty - Naše zaměstnance školíme v bezpečném zacházení s daty a výpočetní technikou.

Zabezpečené servery - Úložiště dat jsou zabezpečeny jak proti fyzickým, tak kybernetickým útokům. V případě externích úložišť si vybíráme vždy kvalitní partnery.

Zabezpečený eshop - Eshop je zabezpečen proti případným útoků a samozřejmostí je, že při komunikaci s vámi dochází k šifrované komunikaci přes HTTPS

Práva zákazníka
V případě jakéhokoliv požadavku ohledně vašich dat se můžete obrátit na email eshop@todo.cz

Právo na přístup - Kdy má zejména právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho je zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme.

Právo na opravu - Kdy bez zbytečného odkladu po patřičném ověření údajů takovou změnu provedeme.

Právo na výmaz - Kdy nás zákazník může požádat o vymazání osobních údajů, které zpracováváme. Toto právo se neuplatní do doby, dokud nás ke zpracování zavazují zvláštní zákony nebo jiné smluvní vztahy.

Právo na omezení zpracování - Které umožňuje zákazníkovi omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování.

Právo vznést námitku - Proti zpracování, jestliže se zákazník domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů - Které zpracováváme automatizovaně. Takové údaje jsou předány v běžném strojově čitelném formátu, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost - Zejména domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Stížnost může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


S pozdravem

Jaroslava Ducháčková

Todo.cz
Vodní 686
345 06 Kdyně
Tel:602 440 112/span>

IČ:87228858
www.todo.cz
VYBRAT KATEGORII
+420 602 440 112 (otevřeno e-shop Po - Ne 00:00 - 24:00)

0 kusů / 0
Nejčastější otázky a odpovědi
Máte dotaz? Podívejte na již zodpovězené dotazy
+420 602 440 112
zákaznická podpora (Po-Pá, 9-17h)